OVER PATRICIA VALDIVIA

Ik ben op 24 december 1968 geboren in Arequipa, Perú. Aan de Universidad Catolica de Santa Maria heb ik een studie Onderwijskunde en pedagogiek gevolgd, met de specialisatie letteren. Vervolgens heb ik in Peru een aantal jaar gewerkt als lerares Spaans op een aantal instellingen van voortgezet en hoger beroepsonderwijs.

In Nederland heb ik aan de Rijksuniversiteit Utrecht de studie Talenonderwijs en Communicatie gevolgd (master diploma Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Spaans) en heb ik de eerstegraads lesbevoegdheid Spaans behaald. Aansluitend heb ik op de Universiteit Utrecht, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en een aantal middelbare scholen (havo, vwo en gymnasium) Spaans onderwezen.

Sinds 2012 verzorg ik onder de naam Soldelsur Taalinstituut lessen Spaans aan particulieren, bedrijven en instellingen.

Share this