GEVORDERDEN 3

GEVORDERDEN 3

¡Bienvenido al curso Avanzado 2 de Soldelsur Taalinstituut!

Welkom bij de cursus Gevorderden 3 van Soldelsur Taalinstituut!  Proficiat! U bent tot het punt gekomen waarop u het niveau B2 kunt afronden!

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor cursisten die het niveau B2.2 hebben behaald. Voor deze cursus is dus afdoende voorkennis van het Spaans vereist. Cursisten die de cursus Gevorderden 2 bij Soldelsur Taalinstituut met succes hebben gevolgd, kunnen zich zonder meer inschrijven. Andere cursisten dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of het niveau toereikend is. Na uw aanmelding krijgt u de toets per e-mail toegestuurd. U kunt de toets thuis maken.

We behandelen nieuwe belangrijke onderwerpen: subordinadas concesivas, Pretérito Pluscuamperfecto del Subjuntivo en de Condicional Compuesto. Gezien de aard van deze grammaticale onderwerpen en de relevantie ervan voor een perfecte beheersing van het Spaans, kunnen we dit niet op een oppervlakkige wijze behandelen.  De stof zal dus zeer intensief worden geoefend!

Er zal worden gewerkt met Aula Internacional 4. Het boek heeft 10 hoofdstukken waarvan we in deze cursus hoofdstuk 7 zullen afmaken de  laatste 3 hoofdstukken zullen behandelen.

In de cursus komen alle vaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De nadruk ligt op de spreekvaardigheid. Uiteraard is er weer aandacht voor de grammatica en uitbreiding van de woordenschat.

In de cursus wordt ook veel aandacht geschonken aan de Spaanse cultuur en die van Latijns-Amerikaanse landen.

Cursusdoelen

U kunt in meerdere omgevingen en situaties adequaat communiceren op B2 niveau volgens het Europees Referentiekader en u heeft kennis verworven over verschillende grammaticale thema’s van de Spaanse taal op dit niveau. Er wordt ook aandacht geschonken aan het bespreken van culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Om de cursusdoelen te kunnen bereiken wordt er verwacht dat u 3 tot 4 uur per week besteed aan uw huiswerk en het leren van de theorie.

Dit kunt u aan het einde van deze cursus Spaans:

  • U kunt praten over uw werk: functies, kwaliteiten van mensen, problemen en gevoelens die u ervaart en daarbij gebruik maken van de Oraciones Consecivas.
  • U kunt enkele eigenschappen van schriftelijke formele teksten herkennen.
  • U kunt oorzaak en gevolg uitdrukken.
  • U kunt gebeurtenissen in het verleden beschrijven en van een bepaalde waardering voorzien.
  • U kunt de samenhang en cohesie van een Spaanse tekst analyseren.
  • U kunt gevoelens uitdrukken en praten over kwaliteiten van mensen en voorwerpen en daarbij gebruik maken van de Imperfecto del Subjuntivo.
  • U kunt hypothetische situaties in de verleden tijd uitdrukken en daarbij gebruik maken van

de Imperfecto del Subjuntivo en de voorwaardelijke wijs (zinnen met “als…”) en de Condicional Compuesto.

  • U kunt iemand iets verwijten en daarbij gebruik maken van de Condicional en de Participio Perfecto.
  • U kunt anderen informeren over oorzaken en de redenen uitleggen waarom iets gebeurd is.

Het eindniveau van deze cursus volgens het Europees Referentiekader (ERK) is: B2.

aantal lessen  10 van 1 uur (hoog tempo) of 10 van 1,5 uur (rustig tempo)*
huiswerk en voorbereiding  3 tot 4 uur per week
duur  10 weken*
niveau  B2.2
start op  Soldelsur Taalinstituut is vanaf september 2021 tijdelijk gesloten in verband met andere werkzaamheden.
tarief  zie het tarievenoverzicht

*De cursisten die privélessen boeken, kunnen zelf het tempo en de totale duur van de cursus bepalen en ook de lengte van een individuele les. Bijvoorbeeld: er kunnen lessen worden gegeven van 1½ uur of 2 uur, afhankelijk van uw wensen. Het cursusprogramma en de duur van de cursus wordt dan aangepast aan het aantal lessen dat u gaat volgen.

Lesmateriaal: Aula Internacional 4, Curso de Español, Nueva Edición, J. Corpas e.a., Intertaal, ISBN 9789054517566 (in deze cursus worden de laatste 3 hoofdstukken van het boek behandeld). U dient het lesmateriaal zelf aan te schaffen.

Wanneer er gedurende de cursus onverhoopt lessen uitvallen, zullen deze aan het einde van de cursus worden ingehaald. In dat geval eindigt de cursus een week later.

Over deze cursus

Cursus naamGevorderden 3
NiveauB2.2
Start datumop aanvraag
Cursus tijdn.t.b.
slide_templatedefault

Share this