Over Soldelsur

Onder de naam Soldelsur Taalinstituut verzorg ik, Patricia Valdivia Suclla, cursussen Spaans ten behoeve van zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

De cursussen kunnen op maat worden aangeboden en op het niveau dat u wenst. In de cursussen wordt veel aandacht geschonken aan spreekvaardigheid en daarnaast uiteraard aan luister-, schrijf- en leesvaardigheid en  grammatica.

Soldelsur Taalinstituut richt zich vooral op de communicatieve vaardigheden van de cursist: de aangeboden theoretische kennis wordt direct in praktijk gebracht. De nadruk ligt dus op Spaans spreken!

We maken gebruik van ICT en audiovisuele hulpmiddelen om de effectiviteit van de lessen te vergroten.

Daarnaast schenkt Soldelsur Taalinstituut tijdens de lessen ook veel aandacht aan diverse culturele aspecten van de Spaanstalige landen.

Share this