GEVORDERDEN 1

GEVORDERDEN 1

¡Bienvenido al curso Avanzado 1 de Soldelsur Taalinstituut!

Welkom bij de cursus Gevorderden 1 van Soldelsur Taalinstituut! U gaat nu beginnen met het niveau B2.1: een grote stap in uw leerproces, richting de top!

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor cursisten die het niveau B1 hebben behaald en die voldoende gemotiveerd zijn om verder te gaan met het leren van de mooie Spaanse taal.

Voor deze cursus is dus afdoende voorkennis van het Spaans vereist. Cursisten die de cursussen Halfgevorderden B1 bij Soldelsur Taalinstituut met succes hebben gevolgd of een certificaat B1 van een ander instituut hebben ontvangen, kunnen zich zonder meer inschrijven. Andere cursisten dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of het niveau toereikend is. Na uw aanmelding krijgt u de toets per e-mail toegestuurd. U kunt de toets thuis maken.

We behandelen drie nieuwe belangrijke onderwerpen: de Imperfecto del Subjuntivo, de combinatie van tijden van de Subjuntivo en Indicativo en de voorwaardelijke zinnen. Gezien de aard van deze grammaticale onderwerpen en de relevantie ervan voor een perfecte beheersing van het Spaans, kunnen we dit niet op een oppervlakkige wijze behandelen.  De stof zal dus zeer intensief worden geoefend!

Er zal worden gewerkt met Aula Internacional 4. Het boek heeft 10 hoofdstukken waarvan we in deze cursus de eerste 3 hoofdstukken zullen behandelen.

In de cursus komen alle vaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De nadruk ligt op de spreekvaardigheid. Uiteraard is er weer aandacht voor de grammatica en uitbreiding van de woordenschat.

In de cursus wordt ook veel aandacht geschonken aan de Spaanse cultuur en die van Latijns-Amerikaanse landen.

Cursusdoelen 

U kunt in meerdere omgevingen en situaties adequaat communiceren op B2.1 niveau volgens het Europees Referentiekader en u heeft kennis verworven over verschillende grammaticale thema’s van de Spaanse taal op dit niveau. Er wordt ook aandacht geschonken aan het bespreken van culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Om de cursusdoelen te kunnen bereiken wordt er verwacht dat u 3 tot 4 uur per week besteed aan uw huiswerk en het leren van de theorie.

Dit kunt u aan het einde van deze cursus Spaans:

  • U kent de regels voor het gebruik van de voorzetsels por en para en u kunt ze toepassen in verschillende communicatieve situaties, bijvoorbeeld om oorzaak en doel uit te drukken.
  • U leert de correlatie tussen de tijden van de Indicativo en de Subjuntivo.
  • U kunt gevoelens uitdrukken en praten over kwaliteiten van mensen en voorwerpen en daarbij gebruik maken van de Imperfecto del Subjuntivo.
  • U kunt zinnen maken met voorwaardelijke voegwoorden (als, wanneer, indien, ingeval, zo, mits, tenzij) en daarbij gebruik maken van de Indicativo of Subjuntivo.
  • U kunt hypothetische situaties in de verleden tijd uitdrukken en daarbij gebruik maken van de Imperfecto del Subjuntivo en de voorwaardelijke wijs (zinnen met “als…”).
  • U kunt een verzoeken overbrengen en waarschuwingen doorgeven en daarbij gebruik maken van de Imperfecto del Subjuntivo (discurso indirecto).
  • U kunt refereren aan thema’s of meningen van anderen en daarbij gebruik maken van eso de.
  • U kunt onderhandelen en voorwaarden bedingen en daarbij gebruik maken van de Subjuntivo of Indicativo.
  • U kunt een voorstel indienen, toelichten, ondersteunen of afwijzen en daarbij gebruik maken van de verbindingswoorden en de Subjuntivo of Indicativo.
  • U kunt participeren in een gesprek en reacties uitlokken en daarbij de juiste intonatie hanteren en gebruik maken van bepaalde uitdrukkingen. 

Het eindniveau van deze cursus volgens het Europees Referentiekader (ERK) is: B2.1.

aantal lessen  10 lessen van 1 uur en 15 minuten
huiswerk en voorbereiding  3 tot 4 uur per week
duur  10 weken*
niveau  B2.1
start op  Soldelsur Taalinstituut is vanaf september 2021 tijdelijk gesloten in verband met andere werkzaamheden.
tarief  € 187,50 (er is nog 1 plaats vrij!)

*   De cursisten die privélessen boeken, kunnen zelf het tempo en de totale duur van de cursus bepalen en ook de lengte van een individuele les. Bijvoorbeeld: er kunnen lessen worden gegeven van 1½ uur of 2 uur, afhankelijk van uw wensen. Het cursusprogramma en de duur van de cursus wordt dan aangepast aan het aantal lessen dat u gaat volgen.

Lesmateriaal: Aula Internacional 4, Curso de Español, Nueva Edición, J. Corpas e.a., Uitgeverij Talenland B.V., ISBN 9788415620853 (in deze cursus worden de eerste 3 hoofdstukken van het boek behandeld). U dient het lesmateriaal zelf aan te schaffen.

Wanneer er gedurende de cursus onverhoopt lessen uitvallen, zullen deze aan het einde van de cursus worden ingehaald. In dat geval eindigt de cursus een week later.

Over deze cursus

Cursus naamGevorderden 1
NiveauB2.1
Start datumn.t.b.
Cursus tijdn.t.b.
slide_templatedefault

Share this